تماس با ما

تماس با ما

No5,Pak Alley ,Mirza Babaee Blvd, Poonak Square, Tehran, Iran

44442557 | 44442480 | 44441772

44442394 - 021

filters@sanatyaran-ir.com

کارخانه

قزوین - شهرصنعتی البرز-خیابان حکمت 15-انتهای شیخ بهایی جنوبی-روبروی شرکت متالورژی پودر ایران.

028-32232891-2

028-32232893

info@sanatyaran-ir.com

فرم تماس با ما