لیست مقالات

استفاده فیلتر هوا در صنایع شیمیایی

یکی از مشاغل پر خطر در زمان حال حاضر کار در مناطق پتروشیمی، نفت و گاز می باشد. در این مناطق به علت وجود انواع ذرات معلق شیمیایی با خاصیت تجزیه ناپذیری الایندگی هوا به اوج می رسد. از این رو تامین محیطی امن برای سلامت کارمندان امری ضروری و جدایی ناپذیر در این نوع صنایع می باشد.

28 1 1399
14 52