پرش لینک ها

فیلتر تمام فلزی

فیلتر تمام فلزی

محصولات متنوع شرکت صنعت یاران


فیلترهای تمام فلزی SAF M

ویژگی‌های اصلی محصول

فیلترهای تمام فلزی قابل شستشو می باشند و عموماً به عنوان پیش فیلتر در اولین ردیف فیلتراسیون در هواسازها نصب می گردند، بستر فیلتر از توری های مختلف با چشمه های متفاوت، چین خورده و تخت (از شبکه های درشت به ریز) تشکیل شده است تا ذرات درشت و معلق در هوا را (از 500میکرون به بالا) به صورت مطلوب جذب نماید.

فیلتر تمام فلزی | هواساز تمام فلزی | صنعت یاران