پرش لینک ها

فیلتر کربن اکتیو

فیلتر کربن اکتیو

محصولات متنوع شرکت صنعت یاران


فیلترکربن اکتیو SAF-AC

معرفی

فیلترهای کربن اکتیو ساخت شرکت صنعت یاران ذرات معلق در اتمسفر را نیز هنگام عبور جریان هوا از آن تا 60الی 65% براساس استاندارد Ashrae 52/1-1992 جذب می نماید، لذا هنگام استفاده این نوع فیلتر، حتماً می بایست از پیش فیلترهای متفاوت به ویژه فیلتر نهایی قبل از کربن اکتیو با راندمان حداقل 85% استفاده شود، مناسب ترین ردیف نصب فیلترهای کربن اکتیو فیلتر نهایی می باشد.

فیلتر کربن اکتیو | هواساز کربن اکتیو | صنعت یاران

ویژگی های اصلی محصول

در پروسه ی تولید مدیای کربن اکتیو، الیاف سنتتیک با 50 الی 60% کربن فعال تلقیح می شود، مدیای کربن اکتیو با توری فلزی لمینه شده در یک طرف و یا دو طرف مدیا چین میخورد و با سطح تعیین شده استاندارد هر فیلتر در فریم های فلزی نصب می گردد. توری های محافظ مانع بازشدن “تا”های مدیا و استحکام فیلتر در جریان  هوای عبوری از آن می باشد، این فیلترها با حذف و یا کاهش آلودگی های زیست محیطی و بوها نظیر بوی سیگار، بوی حاصل از سرخ کردنی ها در آشپزخانه، بوهای بنزین، گازوئیل، نفتالین، بخارات خطرناک و سرطان زای عملیات جوشکاری، بوی آمونیاک در پرورش طیور، بوی اصطبل حیوانات و به طور کلی اکثر بوهائی که از محلول های شیمیایی متصاعد می شود، کیفیت هوای داخل ساختمان ها را بهبود می بخشد و از انسان ها، محصولات، فرایندها و خطوط حساس محافظت می نماید.

ما را در شبکه‌های اجتماعی نیز دنبال کنید